Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE
 

Docuemnte in alte limbi


Bulgara

изкуство култура

Soubor kachlů z obce Bulhary u Mikulova - Nálezové okolnosti

книга

ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ - И ДРУГИ ИСТОРИИ
Айзък Азимов - КРАЯТ НА ВЕЧНОСТТА 1
КРАЙ РЕКА ПИЕДРА СЕДНАХ И ЗАПЛАКАХ - Паулу Куелю

химия

Първични химични източници на ел енергия – галванични и горивни елементи. Процеси
КАРБОНИЛНИ СЪЕДИНЕНИЯ – АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ

различни

Същност предмет и задачи на екологията. Етапи на формиране място сред другите науки, подразделения, основни методи и значение
Кофражни работи
Бетонови Работи

икономика

Възстановяване на Третата българска държава. Стопанска политика на Временното руско управление. Аграрен преврат, миграционни процеси и ликвидиране на турската феодална система
СТОЙНОСТНА ОЦЕНКА НА КОРПОРАТИВНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА
УЧЕНИЯ, ОБУСЛОВИЛИ ОЦЕНКАТА НА СТОЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО

финанси

Áŕíęiač ęŕđňč – ńúůíińň č ačäiaa

компютри

Комуникационни модели и протоколи. Модел OSI. Мрежови стандарти и протоколи. Стандарт X.25 за комутация в обществено комутируеми мрежи
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОТВОРНИ СИСТЕМИ.ЕТАЛОНЕН МОДЕЛ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОТВОРЕНИ СИСТЕМИ. TCP/IP ПРОТОКОЛНА АРХИТЕКТУРА.
ЛАН интернет за два домашни компютъра чрез инсталиране на прокси сървър

история

БОРБИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ И ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ВИЗАНТИЙСКО РОБСТВО
България в годините на Втората световна война (1939 – 1945 г.)
История структура и съвременно управление на система 'Архиви' в България

управление

Съвременни методи за оценка и избор на инвестиционни проекти – нетна настояща стойност (ННС), вътрешна норма на дохода (ВНД), индекс на рентабилността (ИР). Предимства на ННС пред останалите методи.
Същност на финансите и финансовото управление на фирмата. Функции и задачи на финансовия мениджър. Финансовите отчети – основен елемент на годишния доклад на фирмите. Балансов отчет. Отчет за приходи и разходи.
ОРГАНИЗАЦИОННО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДСИСТЕМИТЕ И НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

медицина

Биологично разнообразие на лечебни растения в ПП Странджа
Антибиотици
Биосинтеза на вторични метаболити

психология

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО - КАК ДА РАЗЧИТАМЕ МИСЛИТЕ НА ДРУГИТЕ ПО ТЕХНИТЕ ЖЕСТОВЕ
Манипулацията като социален процес. Основни манипулативни техники
Методи за психическо въздействие и възпитание

социология

Законодателната защита на населението в еволюиращата политика на българската буржоазия

техника

СИСТЕМА ЗА ВПРЪСКВАНЕ K-JETRONIK
МОНТАЖНИ РАБОТИ
Електрическа предавателна система

електронен

Изчисление на цифровата ЕВМ на електрическото поле и пробивното напрежение на кълбовиден разрядник
Моделиране и анализ на електрическото поле на заземители
Моделиране и анализ електрическото поле на електроди ”сфера-сфера”

Ceha slovaca

správa

Charakteristika obecného úradu
Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením
POUČENÍ K VYPLNĚNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI DAROVACÍ

zemědělství

Diplomová práce Agronomická fakulta - Vliv ochrany rostlin na kvalitativní parametry pšenice
VPLYV VYBRANÝCH PESTOVATEĽSKÝCH FAKTOROV NA PRODUKCIU A KVALITU JAČMEŇA SIATEHO JARNÉHO (Hordeum distichon ssp. distichon)

jídlo

VÝŽIVA LIDÍ (spotřeba potravin)
Dusičnany v zelenině - Odborná maturitní práce
TAJEMSTVÍ MINARIJSKÉ POUŠTĚ

budova

Secesní architektura
Secesní architektura
Bezpečnost práce při přípravě a realizaci staveb A KOORDINÁTOR VE VZTAHU BOZP

biologie

Rostliny s listovými růžicemi
Rostliny s listovými růžicemi
AKVARISTIKA ZAČÍNÁ U ROSTLIN

knihy

Dva plus pět Georges Simenon
George Orwell: FARMA ZVÍŘAT
Jan Amos Komenský Pravidla chování - sebraná pro mládež léta 1653

chemie

Ethylacetát
Struktura a vlastnosti pevných látek
Praktikum z organickej chémie I

obchod

Výroba a obchod v obci Praznov v okrese Považská Bystrica - Bakalářská diplomová práce
DIPLOMOVÁ PRÁCE - KOMPARACE PRÁVNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI V ČESKÉM A NĚMECKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU
Pranje - Likanje - Kemično čiščenje

komunikace

Přehled komunikačních technologií- komutované spojení

účetní

Prvky účetnictví jako teorie i jako praktické činnosti
Mezinárodní účetní standardy
PAM98 PERSONALISTIKA A MZDY VERZIA 2.40 PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

kosmetika

Kadeřnictví u Andulky

různé

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA BTS - MODUL TESTY
Ota Pavel (1930 – 1973)
Základní normalizace grafických dokumentů

právo

Zabezpečení NDS
KRIMINOLÓGIA
Otázky ke zkoušce z občanského práva - studijní program 'veřejná správa'

ekologie

ZÍSKÁVÁNÍ SLUNEČNÍ ENERGIE
ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
Základní ekonomické pojmy

ekonomie

Program „Výkonný obchodník“ jako nástroj péče o zákazníka
Charakteristika společnosti Škoda Auto a. s.
Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě aneb o počátcích „reálného“ socialismu v praxi

vzdělání

Hry vevnitř - Hry v kolečku
Lež vyvolává Strach
DIDAKTIKA

elektřina

Displeje mobilů: jak fungují a čím se liší
Obvod stejnosměrného elektrického proud
Řízení střídavého proudu tyristory a triaky

finance

Majetkové daně (I) – Daň z nemovitostí
Zdravotní pojištění
Daňová soustava ČR

fyzikální

Hmota a energie - Hmotnost pohybujících se těles
Chod času v okolí hmotných těles - Rychlost světla v gravitačním poli
Lomová houževnatost

zeměpis

DEMOGRAFICKÝ PROFIL A PŘEDPOKLADY ROZVOJE VENKOVSKÉ OBCE DO 2000 OBYVATEL
Rozdělená země, spojený svět - Historie a současnost Panamského průplavu. (Seminární práce do regionální geografie světa B – Amerika a Oceánie)
Mapa takzvané 'Velké Albánie'

gramatika

Artikel
Podstatná jména. Množné číslo. Člen.
Slovník synonym a frazeologismů

počítačů

Softwareová laboratoř - zdrojovÝ text programu
ZÁkladnÍ desky - pŘÍpadovÁ studie
Návod na zprovoznění kalkulátoru ŽP

historie

Česká republika mezi lety 1946 a 2006 – 60 let nadějí a zrady.
História daní, ich charakteristika a daňová reforma v SR
Charakteristika vybraných makroekonomických ukazovateľov (HDP, platobná bilancia a investície) a vplyv daní na tieto ukazovatele

žurnalistika

Absolventská práce - FREETECHNO HISTORIE, CHARAKTERISTIKA A KONTEXT HNUTÍ

literatura

BURZY
Klasicismus, osvícenství, preromantismus
Česká kultura a literatura po roce 1945

management

Manažerská funkce kontrolování: předmět a základní kontrolní proces
Podnikateľský zámer a podnikateľský plán - Založenie cestovnej kancelárie v Bratislave
Úvod do předmětu „Trh práce“

marketing

Marketingová stratégia firmy - Zameranie: poskytovanie služieb
Medzinárodný marketing – význam, špecifiká, faktory, etapy, spôsob realizácie, internacionálne prostredie
Marketing a medzinárodné podnikanie

matematika

Řešení úlohy multivibrátor
Mnohoúhelníky
Pojem množiny

lékařství

VIZUÁLNÍ OČNÍ CVIKY
Obstrukční a restrikční nemoci plic, poruchy ventilace
ORGANICKÉ JEDY - Nasýtené alifatické uhľovodíky

hudba

Ervín Schulhoff (1894 – 1942)
Oldřich František Korte (1926)
Sergej Vasiljevič Rachmaninov (1873 – 1943)

psychologie

Rysy osobnosti, temperament, charakter
Poznávací procesy – paměť, myšlení a řeč
Sociologie - přednášky

recepty

Medové čajové pečivo
Dušená hovězí kýta
Brambory na slanině

sociologie

Slovník vybraných sociologických pojmov - Socializácia
Absolventská práce – jak na to?
Mezigenerační konflikty v dospívání

sport

Centrum pro podporu zdraví ,,fitness and wellness“

politika

Lži ohledně 11. září
Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
Izrael a demokracie

technika

Návod k nitro modelům HPI a HB
SÚhrnnÁ technickÁ sprÁva
SprievodnÁ a sÚhrnnÁ technickÁ sprÁva

Croata

umjetnost

biologija

ZNAČAJ PRIMENE MINERALNIH ĐUBRIVA U BILJNOJ PROIZVODNJI

pravo

PRIRODNA SMRT U SUDSKOMEDICINSKOJ PRAKSI

gospodarstvo

FUNKCIJA PROMETA U HRV. GOSPODARSTVU
Pojam kraha i osobine - Privredni ciklusi
Seminarski rad iz Menadžmenta porodičnog biznisa

obrazovanje

Kapital
INFLACIJA
MEĐUNARODNA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ

elektricitet

OTVORENI ILI ZATVORENI DIPOL?
POJAČALO 200-500W - Montažna šema
Uputstvo za korišćenje programa za simulaciju elektronskih kola

bajke

OČE BLAGOSLOVI - PRIPOVJETKA IZ MOSTARA -

geografija

EKOLOGIJA
Stara Srbija - Geografska i etnografska slika (1912.)
SUDAN - Geografski polozaj,velicina,granice i administrativna podela

računala it

ELEKTRONSKA POŠTA
UVOD U BIOS
INTERNET EXPLORER

povijest

Povijesni znacaj Islama za jugoistocnu Evropu (s posebnim osvrtom na Bosnu)
DRUŠTVENI POLOŽAJ ŽENE U ANTIČKOJ GRČKOJ

književnost

RECEPCIJA POEZIJE I FILOZOFIJE LUČIJANA BLAGE
TOLKINOV REčNIK
POČETCI HRVATSKE PISMENOSTI

marketing

DEO - AKTUELNI PROBLEMI POSLOVNE ETIKE U SAVREMENOM DRUŠTVU
DEO - MORAL KAO DRUŠTVENA POJAVA
DEO - POSLOVNA ETIKA

matematika

ARITMETIČKE INSTRUKCIJE

glazba

Gordi [Beograd]
KORG TRITON Le

osobnosti

John Rawls (1921-2002)
ARTUR ŠOPENHAUER(1788-1860)

psihologija

OSOBNOSTI (temperamenti) I ODGAJATELJI

HR

TAJNE UREDSKOG ZAPOSLENIKA

recepti

TESTA
TORTE
DA SE PREGRIZE - PREDJELA

politika

REGIONALNI RAZVOJ I REGIONALNA POLITIKA HRVATSKE
IZVORI PRAVA EU

tehnika

IZVESTAJ IZ UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA
665/378 Kompresor
MehaniČke osobine materijala

turizam

KAPACITET HRVATSKOG TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Lijek

CT I MR DIJAGNOSTIKA VASKULARNIH OBOLENJA
KRITIČNA ISHEMIJA DONJIH ESKTREMITETA
ULTRAZVUČNO ISPITIVANJE ABDOMINALNE AORTE

Engleza

Administration

Local Price in EPC net – Administration Guide

animals

Brown house spider or brown recluse spider
Animal Communication
Corn Snake Care Sheet and Information

construction

Beauty Through Geometry, The Appeal of Gerrit Rietveld, Architect
The Consolidation of Steel Bridges - Superstructures by pre-stressing
Concrete Mix Design

art

THE TRAGEDY OF MACBETH by William Shakespeare
Neo Classical in France and England
English culture and civilisation

biology

Bacterial Paleontology
Environmental and Community Biology - Fern Sporebank at the Royal Botanic Gardens Edinburgh
The world seen in the eyes of the animals - The structure and the functions of the visual apparatus

books

Edgar Allan Poe - A Tale of the Ragged Mountains
Edgar Allan Poe - Diddling
Kenjutsu and the Art of Movement

botanics

Fern Spore Bank at the Royal Botanic Gardens Edinburgh
Woodsia Ilvensis
AROMATIC HERBS and PLANTS

business

A Wedding in Naples: Background Information on Our Case Study
Business Case DHL`s gatway from Bucharest
‘Businessplan’ Ontwerpen 5 Bedrijf Van Schagen BV - PERSPLEX

cars

Design and development of a smart vehicle for inspection of in-service water mains
Installation Instructions for MERCEDES-BENZ
Step-by-step guide on how to derestrict a Baotian BT50QT9D

chemistry

Basic Properties of Petroleum
Esters, Organic
Reactions of calcium carbonate and hydrochloric acid

computers

Using Metafiles with TkPrint 1.1 - Enhanced Windows Metafiles
Xvid in gordian knot
Rational Rose/Oracle8 - Mapping Document Version

comunications

Making Friends - Evaluation of project 2008
Project - Propagation Models in Wireless Systems
The importance of the television nowadays

ecology

ACCIDENTAL POLLUTION
Photochemical degradation of dissolved organic substances in freshwater environment
OIL POLLUTION

economy

Inspirion Romania - Annual Report
Modern Capitalisms by Max Weber
Interview with an entrepreneur

education

Discrimination Learning
Summary of Basic Treatment Steps
Excessive Tantrums and Self-Injurious Behaviour

electronics

Combi CD Player for Windows
Analysis of the parasitic devices in bipolar IC technology
Investigation Report Electronic Typeface Readability

engineering

Variable Valve Actuation system
Project in pigs
Indicativ p85-96 - reinforced concrete structural walls

entertainment

LOVERS PHOTO CONTEST
Americans’ holidays and celebrations
The Contribution of Salons to the Network and Cosmopolitan in the Enlightenment

financial

UNDERPERFORMANCE AND OVERCONSUMPTION CLAIMS
MODEL OF PAYMENT AND APPOINTMENT SHEET
Accounting - What is Accounting?

fishing

Aftershaft Leech
Al's Catch All Sculpin
WHICH HOOK?

games

Dungeon Master Player Creation Guide - Table of Contents
Need for Speed: Most Wanted Tweak Guide
Extended Championship Lode Runner Tips & Tricks

geography

INFLUENCES OF GLOBALIZATION UPON THE EVOLUTION OF HIGHER EDUCATION
Europe: London, Paris, Amsterdam, Madrid
Saint Ana Lake - Snapshot of a beautiful place from Romania

grammar

Modifying adjectives and adjective phrases
Issues specific to different types of writing
Critical Reasoning

health

Diseases of Genetic Origin
Abdominal Perfusion Pressure
Butter and fat

history

Three major events that had a great impact in the 20th century
Social trust and democratization in the post-communist societies
History of British Trotskyism

human-resources

Managing Human Resources
Employee Motivation, Today’s Workforce, and Labor Relations
Jobs & Occupations Free Icons

legislation

H-2B APPLICATION
Common Marine Inspection Document
Audit objectives where we undertake a substantive approach

literature

Robert Frost (1874-1963)
Carl Sandburg (1878-1967)
William Carlos Williams (1883-1963)

managements

Master Validation Plan - PharmaReady 4.1 Release
Excellency in management
Quality Assurance Plan

manuals

Neocron manual
RemoteScope User’s Guide
Magitech Portrait Editor Manual

Marketing

Fundamentals of Marketing, Customers, and Strategic Marketing Planning
Brand training material
How important is EMOTIONAL INTELLIGENCE for social an professional success?

Mathematic

String matching
Algebraic number systems and boolean matrix multiplication
Np-completeness

medicines

CELL INJURY, DYSFUNCTION, AND ADAPTATION
Teeth Radiography
Supracondylar and Intercondylar Fractures of the Femur

Movie

Titanic Facts: Dimensions, Cost, Design
Brad Pitt - FILMOGRAFIE
ANIMATED CLASSICS - Titles are listed in order of theatrical release date

music

The works of Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)
MICHAEL JACKSON LYRICS
Real-time Style Performer for Yamaha styles

nutrition

Bay leaves - Cultivation, production and processing, Functional properties
Cardamom (large) - description and Cultivation
Facts about: caffeine

personalities

Elizabeth I (1558-1603 AD)
Charlie Chaplin - Sir Charles Spencer Chaplin (16 April 1889 – 25 December 1977)
Christian Rakovsky - An Autobiography

physic

Causal Laws and Effective Strategies
How the Measurement Problem Is an Artefact of the Mathematics
The Reality of Causes in a World of Instrumental Laws

political

ESSAY on Stalinism - WAR COMMUNISM AND THE NEP YEARS
Syria between past experience and current trends of modernization
A Brief History of U.S. Marines on the Yangtze River

psychology

Certain Questions and Their Answers
Eyes and style characters
PERCEPTRON

recipes

PRINTANIÈRE SAUCE (Recipe)
ESPAGNOLE SAUCE
BASIC ESPRESSO COFFEE SKILLS

sociology

Non-Marriages, Void Marriages and Voidable Marriages
Managing the english class
Violence and Fanaticism

software

MACHPRO - Programming Software for AMD MACH® JTAG Devices

sports

American Football - rules
AMERICAN FOOTBALL VS RUGBY
Frank lampard - the both sides of fame

technical

Tupolev tu-95ms “bear”
Cma cgm utrillo - life on a container ship
Tensometric Determination of the Pushing Forces Developed by the Sprinters

tourism

The castle Bran
BURJ AL ARAB
Lights in London: Trafalgar Square, Tower of London

various

Russian Numbers
The use of non-traditional working arrangements in firms in Latvia
Zak McCracken and the Alien Mindbenders

Estona

mitmed

ÜLIÕPILASTE TAGASISIDEKÜSITLUSE MÕJU KÕRGKOOLILE

Finlandeza

ruoka

Ravintoaineita

eri

Historien om de sma grodorna
SUORAN VARIAATIOPALLON SAANNÖT
Itävalta

talous

Yhteiskuntapolitiikan suunnanmuutos
SUOMALAISEN PUKEUTUMISEN HISTORIA

internet

Mozilla Firefox nopeammaksi

lääketiede

KUNTOUTTAVAN HOITOTYÖN NAYTTÖ ITSEARVIOINTI
Kirurgian luennot
KEHON ANATOMIA

persoonallisuuksia

SINIKKA LAINE

politiikka

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtaminen

reseptejä

Alexander II / Alexander ´s sister / Alexsandra
Vodka Martini
Pink Cranberry

sosiologia

Pohjois-Korean yhteiskunnallinen tilanne
Mukavaa ja aurinkoista työpäivää!

tehnica

Painelaite harjoitustyö
ANNOSTELUSIMULAATTORI
TIETOA ABS-JARRUISTA - ABS-jarrujen tarkoitus ja asetetut vaatimukset.

Franceza

administration

DROIT ADMINISTRATIF COMPARE - Etablissements publics et société d’économie mixte

animaux

Le chien compagnie fidčle de l’homme
Le tigre - Gravement menacé d'extinction

art

Notre Dame - Le Temps des cathédrales
Vincent van Gogh (1853-1890) - La chaise et la pipe – 1888
Dossier de langue et de civilisation française - La Pollution en France

la biologie

LES PARTIES DU CORPS
Les poissons, les fruits de mer et les crustacés
La métamorphose de la grenouille

diverses

Christian Dior
CALCUL DES STRUCTURES EN BETON ARME (BAEL)
Louis Pasteur - Un éventail de découvertes

droit

L’ABKHAZIE ET L’OSSETIE DU SUD NE PEUVENT PAS ETRE CONSIDEREES DES ETATS CONFORMEMENT AU DROIT INTERNATIONAL
LA COMPETENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE POUR RENDRE L’AVIS CONSULTATIF DEMANDE
L’INVIOLABILITE ABSOLUE DES FRONTIERES DE LA REPUBLIQUE DE GEORGIE

l'économie

La décentralisation- une néccesité de la société moderne
Methodologie d’utilisation du logiciel catia v5
Automobile dacia - prÉambule ; dispositions gÉnÉrales

éducation

DISCOURS DE LA MÉTHODE
FICHE - Complétez le tableau par les mots suivants
Projet Didactique - Têtes d’affiches

films

Le gendarme et les gendarmette
LOUIS DE FUNE

physique

Chutes de tension pour l'alimentation en énergie électrique des récepteurs de lumière
Symboles couramment utilisés en électricité
Reliquefaction et/ou refrigeration

la géographie

CUBA
BERMUDES
BieN VeNUe eN BuCOvIne

la grammaire

LES PRÉDETERMINANTS - L’ARTICLE
Verbe / temps
Étude sémantico-syntaxique des verbes d’expérience subjective (les verbes de sentiment)

l'informatique

EFFEL - Dossier de validation
Initiation aux bases de données relationnelles
Recherche d’une route dans un réseau

l'histoire

Napoléon Bonaparte (né le 15 aoűt 1769, Ajaccio, Corse
Jeanne d’Arc
Charles de Gaulle

la littérature

Ghérasim Luca (1913 – 1994)
La lettre de vente
La banlieue franÇaise « en flammes »

management

Overlord : mode d’emploi et guide stratégique
Critères de qualité d'un répertoire terminologique
La stratégie managerielle compétitive de développement

les mathématiques

CONTINUITE
FRACTIONS RATIONNELLES
DETERMINANTS

la médecine

Radio du thorax - Électrocardiogramme (ECG)
Les sulfamides - PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES
Généralités relatives au cancer laryngien

la musique

Le toi du moi
L'excessive
PATRICIA KAAS

personnalités

Stendhal (1783-1842)
Louis Braille
Louis de Funčs (1914-1983)

la psychologie

La terminologie et la langue de spécialité
Les phobies
Eléments de psychologie médicale des personnes adultes sans abri

la sociologie

L’impacte de la publication des sondages sur la perception des citoyens a l’interieur d’un cycle electoral
L'adolescence
Association humanitaire « aly k et peb »

la politique

CLAUSE DE L’EUROPEENNE LA PLUS FAVORISEE
DISCOURS DE LA MÉTHODE POUR BIEN CONDUIRE SA RAISON, ET CHERCHER LA VÉRITÉ DANS LES SCIENCES
Des particularitÉs routiČres dans l’union europÉenne

technique

Rapport de Mission - Projet mecanique
Ce manuel a pour objet de fournir aux Mécaniciens-Opérateurs
Installations intérieures d’alimentation en eau pour l’extinction des incendies

le tourisme

OBJECTIFS TOURISTIQUES DE PARIS: TOUR EIFFEL, NOTRE-DAME, LE SACRÉ-COEUR
LOUVRE - Histoire du Louvre, du chateau au muse
Comment l'Europe courtise les touristes chinois

Sport

Windsurf - Historique, Types de pratiques
Les sports (Sports) - Vocabulaire : le sport
Le Tour de France - course de vélo (3500 kilomčtres)

Recettes

Potage Jeannette
Potage Poutanges
Crêpes au sucre

électronique

INTERPRETATION DES ONDES ASSOCIEES, FONCTION D'ONDE, EQUATION DE SCHRODINGER
LA COMPENSATION DE LA PUISSANCE RÉACTIVE DANS LES RÉSEAUX ÉLECTIQUES
Symboles couramment utilisés en électricité

Comptabilité

LES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
LES CHARGES DE PERSONNELS
PRINCIPES COMPTABLES

Germana

Lebensmittel

Mahlzeiten
SCHOKOLADE die susste Versuchung in Deutschland

Kunst

Kleidung und Mode Des 16. Jahrhunderts
Menschenbild und Lebensweise

Biologie

Die Anatomie des Laubblattes
Bol- en knolgewassen

Bücher

Friedrich Nietzsche Gedichte
Friedrich Nietzsche Dionysos-Dithyramben

Chemie

Benennung der zusammengesetzten Stoffe
Substitutionsreaktionen
VERBINDUNGSREAKTIONEN - EINFACHER STOFF + EINFACHER STOFF, ZUSAMMENGESETZTER STOFF

verschiedene

Kollektive Handlungen
Meldungsdialog
BENEHMUNGSABWEICHUNGEN UND JUGENDVERBRECHEN

Ökologie

Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzung sind von wesentlicher Bedeutung wenn wir wollen, dass das Leben auf der Erde weiterhingeht

Wirtschaft

Welche betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten umfaßt der Aussenhandel
Deutschland in Stückchen serviert
Protokoll regionalkonferenz

Bildung

Schloss Mirabell, Mirabellgarten, Marmorsaal, Mirabellplatz
Lernen und offener Unterricht
Die heutige Jugend

Film

Kal Ho Naa Ho - Lebe und denke nicht an morgen
Die Produktion und ihre Bedingungen in Film und Fernsehen
Das Produkt – Merkmale von Film- und Fernsehanalysen Teil I

Philosophie

Die Ethik Schopenhauers und Feuerbachs
Feuerbach und Nietzsche
Die Wiederentdeckung der Sinnlichkeit Feuerbach und Nietzsche

physikalisch

Was sind gute Temperaturleiter?
Wo schmilzt das Wachs schneller?
Konvektion der Kühlschrankluft

Geographie

Das ist Salzburg
DIE WAHRNEHMUNG DER GROSSTADT IN DER MODERNE UND DIE MOGLICHKEIT DER BESCHREIBUNG
Darstellung der Geographishen Beschaffenheit

Grammatik

Der deutsche Alphabet
Unregelmäßige Verben - Auswahl
Unregelmäßige Verben - Auswahl

Computer

Installationsanleitung USB -Treiber für CarGO –Interfaces
Vorlesungsskript - Objektorientierte Softwareentwicklung mit LabVIEW
LIESMICH-Datei für den leistungsfähigen EPSON Stylus (R)-ESC/P2-Druckertreiber für Microsoft (R) Windows

Geschichte

ADOLF HITLER - PROVATKANZLEI
Die Entstehungsgeschichte Brenndorfs
Begebenheiten und Wandlungen im Burzenland

Literatur

Goethe und sein Leben
AUFFASSUNG DER GROSSTADT BEI ALFREDDOBLIN
BERLIN ALEXANDERPLATZ

Management

Diskussionsfragen, Fallstudien und Rechenbeispiele zur Vorlesung aus UNTERNEHMENSMANAGEMENT
Programmorientierte Bedarfsermittlung als Teilproblem der Losgrößenplanung
Informationen im Zusammenhang mit Archiven und Ordnungssystemen - Datenschutzrechtliche Aspekte

Mathematik

Wahrscheinlichkeitsrechnung
Das Baumdiagramm - Eine Rechenhilfe für die Menschheit

Medizin

Brustkrebs
Zahnlexikon

Geschichten

Das Lumpengesindel
Das Bürle
Das blaue Licht

Rezepte

Pilze
Asiatische Hühnersuppe

Politik

DER BINNENMARKT - EUROPAISCHE UNION
BESTIMMUNGEN ÜBER EINE VERSTARKTE ZUSAMMENARBEIT - EUROPAISCHE UNION
Die 15 Länder der Europäischen Union - Die EU in Europa, das sind wir

Technik

Tuninganleitung Aprilia Ditech / SR50
Die schwachen Tauzieher
Das Programm für Zuschnittoptimierung

Elektronisch

EIN- UND AUSSCHALTVERMÖGEN DER SCHALTGERATE
MULTIPROG 2001 XL - 6 Emulationen in einem Programmiergerät
Basismaterialien für die Leiterplattenfertigung

Italiana

Elettronica

COSA BISOGNA SAPERE SULL'INTEGRATO LM3914
Progetto impianto elettrico cabina mt - bt
Controllo della velocita’ di un motore in corrente continua

nutrizione

LA DIETA CHETOGENICA
PIANTE PER LE VENE - AZIONE, USO
ALIMENTAZIONE PER AUMENTARE DI PESO

costruzione

Cartografia
PICCOLO MANUALE DI TOPOGRAFIA

botanica

ABELMOSCO - Hibiscus abelmoschus L. - Descrizione
Aucuba japonica - Cornaceae
LA RIPRODUZIONE DELLE PIANTE

computer

IL COMPUTER
La mia prima applicazione in ZOPE
Tutorial 3d max - Come configurare l’Illuminazione Globale in Vray

libri

GUGLIELMO TELL
José Saramago - Manuale di pittura e calligrafia
Alberto Bevilacqua - Gialloparma - Romanzo

chimica

Reazioni di complessazione
Stereoisomeria
Composti organici e meccanismi di reazione-stefanelli

comunicazione

Etica della comunicazione pubblica
Dalla deontologia all’etica della comunicazione
Introduzione all’economia

varie

Dispensa per i Biopranoterapeuti
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI
HEMEL - La perfezione esiste

educazione

SICUREZZA: CONOSCENZA E’ DIFESA (a cura del Comando Polizia Municipale)
STUDIO DI MARTE E SUA SPETTROSCOPIA - CORSO DI LAUREA IN FISICA E ASTROFISICA
INTELLIGENZA EMOTIVA PER EDUCATORI

geografia

SICILIA - La Cittŕ , Arte, La Cucina - regioni
ECOLOGIA E CONSERVAZIONE DELLA LONTRA (Lutra lutra) NEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
MARTE - IL CAMPO MAGNETICO DI MARTE

grammatica

Nozioni Preliminari sul Verbo Latino
La prima declinazione
I PRONOMI E GLI AGGETTIVI POSSESSIVI

Storia

L'EREDITŔ DI COSTANTINO
ADRIANO
I FLAVI

giochi

La Briscola - un tradizionale gioco di carte

letteratura

Il bambino del tramonto
La rondine nella letteratura
PREMESSA (Lucido 1 “Amerigo Vespucci”)

marketing

LA PUBBLICITA’
Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale
CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA’

matematica

ESERCIZI SVOLTI SUI LIMITI: LIMITI VARI
Quadrato e rettangolo
Composizione di funzioni

Medicina

Diagnostica per immagini e Radioterapia
APPARATO RESPIRATORIO
Le neoplasie - Terminologia

musica

IL MITO DEGLI ABBA
Sara perche ti amo
CORSO D'ARMONIA

biografia

LUIGI PIRANDELLO - ALL’USCITA
Antonio Pedrocchi

psicologia

RIASSUNTO AMBIENT INTELLIGENCE
Psicologia Cognitiva
Che cosa legittima il ricorso dello Stato all’arma della pena?

ricette

CONSERVA DOLCE DI MELANZANE
CARDI AL GRATEN
Torta salata alle erbe selvatiche

sociologia

Sondaggio d’opinione per gli immigrati in Italia
Tecniche di Seduzione Rapida

ingegneria

DIMENSIONAMENTO DELLE BIELLE
Progetto Cervo volante - Montaggio del Robot
Induttori su nucleo toroidale

Diritto

IL DIRITTO (NORMA E ORDINAMENTO GIURIDICO)
LA MAGISTRATURA
CENNI DI STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA

fisica

Il piano a-e, il parametro di Tisserand e gli incontri ravvicinati
La soluzione del problema del moto - Il metodo sperimentale
Minimizzazione dei costi (calcoli)

Biologia

I RENI
L'INTESTINO
L'APPARATO LOCOMOTORIO - LA COLONNA VERTEBRALE

Letona

ēka

Sienu mūrēšana pielietojot no dažadiem materialiem izgatavotiem blokiem.
Kursa darbs macību priekšmeta - „Namu inženierkomunikacijas”
DZĪVOJAMAS MAJAS APKURE UN VENTILACIJA

māksla

Baroka stils
Maksla un zinatne - starpkaru perioda
Multikulturalisms mūsdienu sabiedrība

bioloģija

Sūnu uzbūve, nozīme, vairošanas
PIRAIJAS
Kas ir delfīns?

bizness

Restorana “Talsu Muiža” izstrades projekts - Diplomdarbs studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATRAŠNAS VIETAS IZVĒLE
Oracle datu bazes migracija no - kvalifikacijas darba apraksts

ķīmija

Cinks
Atoma uzbūve
Nafta

tirdzniecība

Kursa darbs Tirgzinības Veikala atvēršana
Patstavigais darbs komercdarbiba - «Latvija ES»

grāmatvedība

Gramatvedības pamatprincipi - Gramatvedības pamata pieņēmumi
Gramatvedības uzskaites organizacija budžeta iestadē - Socialas aprūpes centra Veģi
Patstavīgais studiju darbs VADĪBAS GRAMATVEDĪBA - DAŽADAS KALKULĒTAS IZMAKSAS

dažādi

Krustvardu mīkla ,,Skaņa’’
KURSA PROJEKTS LAUKSAIMNIECĪBAS ĒKAS - Cūku ferma
Darba aizsardzības un drošības organizacija

izklaide

Dzīvnieki tiešam ir maskējušies cilvēki.

tiesības

Kriminalprocesualo tiesību būtība, nozīme, funkcijas
Laupīšanas jēdziena izpratne Romas republikas laikas
Prasītaja un atbildētaja tiesiskais statuss civilprocesa, to pienakumu un tiesību realizacijas problematika

ekoloģija

Ūdens un kanalizacijas attīrīšanas iekartu aprēķins
Vides piesarņojums
Artelpu gaisa piesarņojuma ietekme uz cilvēka veselību

ekonomiku

Alternatīvo resursu raksturojums
Izmaksu klasifikacija un raksturojums
NodokĻi un nodevas

fiziskās

PASAULES UZBŰVE
Vītais paris

ģeogrāfija

Atkritumi Latvija
Beļģija – Vacu kopiena
SPĒLE LATVIJA izmēģinajuma versija (lietošanas apraksts, saīsinats)

informācija

Datoru saslēgšana tīkla, soli pa solim
Datu dublçđanas iekartas
Dators dizainam

vēsture

Parīzes Dievmates katedrale
VIKINGU LAIKMETS
Janis Balodis

literatūra

Romantisms un realisms - divi nesavienojami „ismi”?
Parskats par nozīmīgakajiem literatūras teorijas jautajumiem vidusskola
Latvijas zvĒrinatu notaru - Ētikas kodekss (jauna redakcija)

vadība

Biznasa plans
BIZNESA PLANS
Ieskaites darbs Priekšmets “Darba vadīšana”

mārketings

MARKETINGA LOMA NEKUSTAMA IPAĐUMA UZŇÇMUMA KONKURÇTSPÇJAS VEICINAĐANA: KOMPANIJAS OBER HAUS REAL ESTATE LATVIA PIEREDZES IZVÇRTÇĐANA
referats Platona dialogs “Dzīres”
Transporta uzņēmuma reklamdarbības analīze

matemātika

ATTĒLU SARAKSTS
Funkcijas nepartrauktĪba
PatstavĪgais darbs analĪtiskaja Ģeometrija

medicīna

Nervu sistēmas aktivitate
Nervu sistēmas īpašības
Nervu sistēmas koncentrēšanas

psiholoģija

VADĪBAS PSIHOLOĢIJA - Lekciju kursa palīgmateriali
PATSTAVĪGAIS DARBS PSIHOLOĢIJAS VĒSTURĒ
Dusmu limeňu izpausmju dzimumatđíiribas 20 – 25 gadus veciem cilvçkiem

receptes

Biezpiens ar zaļumiem (mīļa)
Mozarellas uzkodas (Gemini)
Cittautu virtuve

socioloģija

Pašvaldību institūcijas Bērnu tiesību aizsardzības nodrošinašanai, pašvaldību palīdzība ģimenēm ar bērniem
“Community” vs institūcijas
Beļģija – Franču kopiena

sporta

Kas ir aerobika?
Stafete
Pētījums „Kas ir motosports?”

politika

Draudzība un Politika
Studiju darbs Pašvaldību tiesības - Vietējo pašvaldību reformas tiesiskie aspekti Latvija
KONSOLIDĒTS EIROPAS KOPIENAS DIBINAŠANAS LĪGUMS

tehnika

CELŠANAS MAŠĪNU RAKSTURĪGAKIE ELEMENTI
CELŠANAS MAŠĪNU APRĒĶINU PAMATI
„Audi” automobiļi

tūrisms

VIESNICU UZŇÇMÇJDARBIBAS PROBLÇMAS LATVIJA
CEĎOJUMA AĚENTŰRAS SIA „CB EXPRESS TRAVEL” DARBIBAS RAKSTUROJUMS
Lauku tūrisma mītne un maršruts

Lituaniana

Politika

ANTIKOS TEISĖ - Antikinių šalių teisėkūros institucijos ir teisės šaltiniai
Lyginamosios politikos magistro programa - Makroekonominës politikos analizës studijos
Viešosios politikos problemos analizė

architektūra

GRĘŽTINIŲ POLINIŲ PAMATŲ ĮRENGIMO - KURSINIS DARBAS
Detalių atvaizdai
Brėžinių apipavidalinimo standartai

kultūra

ANTIKINĖ DAILĖ - SENOVĖS GRAIKIJOS DAILĖ
Klasikinės dailės pabaiga ir naujų raiškos būdų perspektyvos
Dažymo darbai, jų paskirtis ir sudėtis

biologija

Biotechnologija
NYKŠTUKINIS TRIUŠIS
DANTŲ IR ŽANDIKAULIO PATOLOGIJA

botanika

AUGALAI: RINIJŪNAI IR SAMANOS
Magnolijūnai
Vasarinių rapsų auginimo technologijų metmenys

chemija

Nematiniř skystakristaliniř PPI dendrimerř su áterptomis Co nanodalelëmis struktűriniř ir optiniř savybiř tyrimai
Oro klampumo koeficiento ir molekulių vidutinio laisvojo lėkio nustatymas
Chitozano nanodaleliŲ sintezĖ ir tyrimas - bakalauro studijų baigiamasis darbas

įvairių

Įrodymo ir argumentacijos taisyklės
CORYNEBACTERIUM DIPHTERIA
SPAUDOS GAMYBA – TECHNOLOGIJA PRAKTIKOS ATASKAITA

teisė

Vietos savivalda ir valdymas
Rinkimai ir referendumai
Žmogaus teisės ir jų įtvirtinimas LR konstitucinėje teisėje

ekologija

Aplinkos teršimo automobilių išmetamomis medžiagomis vertinimas
Ekologija ir gamtos apsauga Lietuvoje: dabartis ir perspektyvos
APLINKOS BŪKLĖ LIETUVOJE

ekonomika

Techninio normavimo ir kainodaros
EkonominĖ integracija
Naujos kaimo sodybos projektas

švietimas

TEORINIAI MIKROKLIMATO FORMAVIMO PAGRINDAI
VADOVO ASMENINIŲ SAVYBIŲ ĮTAKA MOKYKLOS MIKROKLIMATUI
TRENIRUOTĖS SCHEMA - POILSIS TARP SESIJŲ

elektra

Elektroninės leidybos kursai: multimedija medžiagos perkėlimas į kompiuterį, apdorojimas, suspaudimas (glaudinimas)
PEREINAMŲJŲ PROCESŲ NEIŠSIŠAKOJUSIOJE RLC GRANDINĖJE TYRIMAS
LazeriŲ taikymai

finansai

AR SAUGI INTERNETINĖ BANKININKYSTĖ?
KOMERCINIAI BANKAI
Bankų sistema Lietuvoje

fizinis

FIZIKA - VALSTYBINIO EGZAMINO TEORIJA
Medžiagų mechaninių savybių tyrimas
Galios transformatoriŲ skaiČiaus ir galios parinkimas

geografija

EŽERYNAS
Tvaigtdës ir tvaigtdynai
Gyventojř statistinis tyrimas

kompiuteriai

Duomenų bazių valdymo sistema
.NET komponentř metaduomenř panaudojimas jř automatizuotai paieđkai vykdyti
Bendros Žinios apie arcview gis

istorija

1979 M. TOLIMŲ TARPVALSTYBINIŲ ORO TERŠALŲ PERNAŠŲ KONVENCIJOS PROTOKOLAS DĖL SUNKIŲJŲ METALŲ
INFOTESTAS
Referats Žanna d’Arka (Sainte Jeanne d’Arc)

įstatymai

ĮGYVENDINAMAS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAS

literatūra

Tenses
ND 6001 Anglų kalbos mokėjimo lygio patvirtinimo testo specifikacijos
Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas

valdymas

TEMA. SISTEMINIS POŽIŪRIS IR ORGANIZACIJA
TEMA. VALDYMO METODAI
Organizace znalecké a odhadcovské činnosti

prekyba

Reklamos būtinumo pagrindimas sprendžiant saugaus eismo problemas Lietuvos keliuose - Marketingo sprendimo pagrindimas
Tarptautinio protokolo ir etiketo samprata. etiketas ir kasdieninis elgesys organizacijoje
Marketingo programa UAB “Vilšansta”

matematika

Tikimybių teorija ir statistika
Liepajas pilsētas matematikas metodiskas apvienības secinajumi par eksamena darbu matematika
Vektoriai

medicina

Regos fizika. mikroskopija - akies sandara
Articulatio humeri – peties sąnatys
Medelyno projektas

biografija

Juozas Tumas - Vaižgantas
Liudvigas van Bethovenas (1770 – 1827)
BALYS SRUOGA (1896-1947)

psichologija

VALSTYBĖS POLITIKA
TEISINĖ NEĮGALIŲJŲ UŽIMTUMĄ REGULIUOJANTI BAZĖ
POŽIŪRIS Į ŽMONES SU PROTO NEGALIA

karjeros

Institucinė sąveika administruojant darbo apsaugą
STATISTIKOS - SAVARANKIŠKO DARBO UŽDUOTIS
VakarŲ europos valstybiŲ politiniŲ sistemŲ raida

receptus

Glazūruoti mėsos kukuliai su obuoliais
Lašiša su medaus – garstyčių glazūra
Blynai, lietiniai

technika

Teorinės mechanikos užduotys
JUDĖJIMAS - Probleminių situacijų pavyzdžiai
Medžiagų dielektrinių savybių tyrimas

turizmas

Turizmo paslaugų rinkos analizė
Gamtotvarkos vadybos studijų programos 1 k. studentas - „Žmogus ir gamta“
PALANGOS KURORTO SPORTO IR REKREACINËS INFRASTRUKTŰROS PLËTROS GALIMYBIŘ STUDIJA

Apskaitos

Pinigų apskaita
Įmonės veiklos rezultatų nustatymas apskaitoje ir apskaitos ciklo užbaigimas
APSKAITOS TEORIJA

Sociologija

UGDYTINIŲ PAŽINIMO METODAI, JŲ TAIKYMO SOC.PEDAG. DARBE GALIMYBĖS IR YPATUMAI.
NUOSTATŲ Į REIŠKINIUS : MEILĘ, DRAUGYSTĘ, DALYKINĮ BENDRAVIMĄ, MATAVIMAS
KOKAINAS - Preparatas ir jo vartojimas

Maghiara

élelmiszer

Kenyér tökmaggal és szárított paradicsommal
Fajlista, többsejtű eukarióta növények
LEVESEK

autó

1-es kérdéscsoport

kémia

Statisztika szakdolgozat - 2 felmérés kidolgozása
Atomfizika fogalmak, röviden

épület

Szerszámok - Imbuszkulcs
Transzformátor méretezés

gazdaság

A TEHETSÉGAZONOSÍTÁS PROBLÉMÁI - A VÉLEMÉNYEK ÉS A TESZTEREDMÉNYEK ÖSSZEFÜGGÉSE KAPCSÁN
Iszlám elemek Dede Korkut könyvében
LaposfÉrgek

oktatás

Állapotegyenlet
A GÖRÖG EPIKA (ILIÁSZ ÉS ODÜSSZEIA)
A függőség fogalma és gyökerei: az anya-gyermek kapcsolat

földrajz

TEOTIHUACÁN
BABILON
Finnorszag - Finn Koztarsasag: Terulete, Nepesseg, Termeszeti viszonyok

számítógépek

Nero Burning ROM - NERO 6.0.0.9
Rendszerelmélet és információelmélet alapfogalmai
Az Intel 8259A programozható megszakításvezérlô

marketing

Kérdőíves felmérés a fiatalok autóvásárlási igényeiről
Általános szervezeti kommunikáció - Szervezeti menedzsment
A lendületes projektvezetés kockázatai

matematika

Az algoritmus
Állóhullámok - FELADATOK
Lineáris tagok jelátvivő tulajdonságait jellemző függvények

orvostudomány

Tartsd magad formában a szülés elõtt és után, ezzel a három törzsgyakorlattal
Fajlista, többsejtű eukarióta állatok I

pszichológia

A motiváció - A motivációról általában
A vásárhelyi roma közösség gyermekeinek oktatása
Az alkoholista fogalom meghatározása

sport

Ertekeles,Osztályozás
Gumik a sekélyben - Ezzel a feltűzési móddal gyakran

technika

Polgári eljárás jog I. félév
Az amplitúdó – fázis függvény származtatása
Mintavételes rendszerek

Olandeza

financieren

BTW = belasting op toegevoegde waarde

computers

Canyon CN-WCAM33 Handleiding
Korte handleiding van Direct Connect++ (DC++) V1.0
DC++ uitleg - General

verkoop

Persoonlijk Ontwikkelingsplan
KERNDEEL MEESTERPROEF: Administratief Medewerker - Uitstroomdifferentiatie Bedrijfsadministratief Medewerker
Studieretning for mekaniske fag

geneeskunde

Gedaanteverwisseling door ziekte en lijden

muziek

HEDDE ZIN UM MIT TE GAON
CARNAVAL IEN OFFERE
AS GE MAR UNNE NAAM HED

recepten

Salade van tonijn en rijst
Thaise biefstuksalade
Herfst-maaltijdsalade met rosbief

sociologie

RUIMTELIJK KADER KINDEROPVANG
DE FAMILIE DOORSNEE

sport

Jaarplanning oefenstof voetbaltrainingen

Poloneza

Elektronika

Dyski ze złączem ST506/ST412, ESDI, SCSI, (E)IDE
Programowanie zagadnień telekomunikacyjnych
INSTRUKCJA OBSŁUGI programowalnych zegarów sterujących z pamięcią BZ327521, BZ327522, BZ321622

administracja

Umowa sprzedaży samochodu
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (stan prawny ¬— 1 stycznia 2002 r.)
Instrukcja obsługi programu Gasoline - Struktura menu

odżywianie

PRAWIDŁOWA DIETA
Dieta CKD - prawdziwy spalacz tłuszczu.
Wino z dzikiej róży

budynek

PRACA DYPLOMOWA - MALOWANIE I TAPETOWANIE W BUDOWNICTWIE
Płyty fundamentowe na powierzchni gruntu - Ławy betonowe i żelbetowe
Obliczenia wytrzymałościowe belek za pomocą programu ANSYS

kultura

'Świat jest teatrem, aktorami ludzie'. Przedstaw motyw życia jako teatru, analizując utwory renesansowe i wybrane teksty z epok późniejszych.
AUGUST COMTE

botanika

Bulbophyllum ambrosia

książek

ROBERT LUDLUM - KLĄTWA PROMETEUSZA 2
ROBIN COOK - ROK INTERNY
„Kordian” Juliusza Słowackiego

chemia

ALKOHOLE - Alkohol nasycony, Alkohol nienasycony
Związki karbonylowe
Badanie strukturalnych i elektrycznych właściwości związków układu Bi2O3-Nb2O5-Y2O3

różnych

OCHRONA PRAWNA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO MIASTA JELENIEJ GÓRY
PRACA ZALICZENIOWA - Cele i zadania Obrony Cywilnej
Relacja z Kamerunu

rozrywka

RUDOLF ARNHEIM
Ubikacja publiczna w Houston

prawa

PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH NIELETNICH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE PRZEPISÓW I STANDARDÓW MIĘDZYNARODOWYCH
PRAWO PRACY
Charakterystyka ogólna zasad prawa wspólnotowego

gospodarka

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A
WPŁYW PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO

edukacja

Jak napisać pracę magisterską - uwag technicznych kilka
Testy dla wartości oczekiwanej ( średniej)
PEDAGOGICZNE ASPEKTY CZASU WOLNEGO

bajki

„Bajki” Ignacy Krasicki

finanse

Zyskowne systemy transakcyjne do gry na rynku akcji
Pojęcie finansów
Charakterystyka ŚrodkÓw pieniĘŻnych na tle zasobÓw obrotowych

fizyczny

ULTRADŹWIĘKI
Diody półprzewodnikowe
Laboratorium fizyki ogólnej - Badanie propagacji mikrofal

geografia

„Czym podróżujemy”
Socjologia miasta i urbanizacji
Kartografia

gramatyka

Podział zaimków
Imiesłów bierny
Stopniowanie przymiotnika

komputerów

SYSTEM OPERACYJNY DOS
Cyfrowa fotografia czarno-biała
Metody pracy w SIMULINK-u - symulacja z lini

historia

ROSYJSKO-TURECKA WOJNA
YAMASEE INDIAN WOJNA
Ciąg dalszy historycznej wędrówki po burzliwych początkach XX w.

literatura

„W nas jest Raj, Piekło – i do obu – szlaki.”, czyli parę uwag o sytuacji lirycznej w piosenkach Jacka Kaczmarskiego
Piosenki Jacka Kaczmarskiego. Stan badań.
„Czym jest poezja, która nie ocala ”

zarządzanie

BIZNES PLAN - NET LINE
Analiza cyklu produkcyjnego na przykŁadzie zakŁadu cukierniczego
Analiza Strategii Biznesu - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego

marketingu

PSYCHOLOGIA ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH
Plan marketingowy - Biuro podróży
BIZNESPLAN FIRMY CATERINGOWEJ „BRIDGET” SPÓŁKA JAWNA W TCZEWIE

matematyka

Macierze odwrotne
Pojęcia macierzy
Podstawowe definicje statystyczne

medycyna

„Charakterystyka chorób przenoszonych drogą płciową”
W firmie znaleziono niemowle z dołączoną instrukcją obsługi
ANKSJOLITYKI PIERWSZEJ GENERACJI

psychologia

MANIPULACJA - JAKO METODA MENTALNEGO UZALEŻNIENIA
POZIOM KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ U DZIECI PRAWIDŁOWO ROZWIJAJĄCYCH SIĘ I UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W OCENIE NAUCZYCIELI I RODZICÓW
Co oznacza funkcja motywowania

przepisy kulinarne

Sałatka tropikalna
Pomidory smażone w cieście
RECEPTY Z BRYNDZE - Predjedlá, chuťovky, dezerty

sportowych

Dieta przed i po treningu
PORADNIK TRENERA - Jose Mourinho
Szachy - Roszada, Historia szachów, Goniec (szachy), Król , Hetman

polityka

Analiza pojęć związanych ze specyfiką i formą Programu aktywizacji społecznej
„Nauka o polityce”
Gospodarka PRL. Transformacja ustrojowa w latach 90- tych.

technika

KRÓTKI POEMAT NA GAZU TEMAT
Magnetyzer samochodowy(paliwo,gaz)
Rcad Żelbet - rcad stal

Sarba

животиња

SVINJARSTVO DANAS

култура

Оптимална комуникација у позоришту

биологија

II Klasa PHYCOMYCETES

различитих

БАЛКАНСКЕ ПРОВИНЦИЈЕ

привреда

TRŽIŠTE
PRIVREDNI SISTEM KAO NAUČNA DISCIPLINA

рачунара

RAČUNARSKE MREŽE
RAČUNARSKE MREŽE
Adobe Photoshop 7

историја

Опадање и пропаст српске државе
Стање илирско-трачког полуострва за време досељења српскога народа
Сјајно доба српске државе

законодавство

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

литература

СУФИКСИ -AR И -AS СА СЕМАНТИЧКОМ ВРЕДНОШЋУ НОМИНА АГЕНТИС

маркетинг

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БИЗНИС ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ПРИЛОГ-ПОДСТИЦАЈНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

математика

TIPOVI KOMUTACIJA

рецепти

DANSKI KEKS
TESTO ZA PIZZU(Ljiljana Ninic)

социологија

SEMINARSKI RAD IZ SOCIOLOGIJE 'MAks VEBER'

техника

IZVESTAJ IZ UPRAVLJANJA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA
Upravljanje pustanjem u rad MJS u funkciji brzine od promene napona
Uputstvo za koristenje interfejsa tacho pro

Slovena

gospodarstvo

Značilnosti denarnih piramid, ki se ukvarjajo s 'Forexom'
Učebná pomôcka pre predmet - Výrobná technika
MIG in MAG POSTOPKA VARJENJA

geografije

ŠVEDSKA: Površina, Število prebivalcev , Uradni jezik
Današnja bivalna kultura kot rezultat podedovanih načel, navad in potreb
Životné prostredie, biosféra, ekológia

računalniki

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA VS

Zgodovina

SREDNJEVEŠKA MESTA IN PODEŽELJE
EVROPSKÁ RENESANČNÍ LITERATURA
Revolucija leta 1848

upravljanja

Osnove finančnega poslovanja
ORGANIZACIJA SLOVENSKIH ŽELEZNIC
Dodatne naloge za študijsko leto 2007/08

recepti

VARIVO OD POVRCA SA CUFTAMA
PANCEROTI
FASIRANO IZNENADJENJE

Spaniola

Drogas

ÁCIDO NALIDÍXICO
TERBUTALINA
ATROPINA

Arte

Pórtico de la Gloria, Catedral de Santiago de Compostela, siglo XII - Maestro Mateo 1168-1188
HISTORIA DEL ARTE - ELEMENTOS TÉCNICOS
El teatro

biología

NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDOS NUCLEICOS
LÍPIDOS : ÁCIDOS GRASOS
TÉCNICAS DE AISAMIENTO, PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOMOLÉCULAS

libros

EL SUSURRADOR EN LA OSCURIDAD H. P. LOVECRAFT
EL SER EN EL UMBRAL H. P. LOVECRAFT
Ajustes del helicoptero

química

Diamante de porter

comunicaciones

Introducción a los sistemas de comunicación
OSCILADOR ACP PARA EL RECUENTO DE ONDAS EN METASTASTOCK
Exposiçao Fotográfica - Cotidianos De Uma Cidade Planejada

diferentes

GENERADOR DE MUEBLES NUEVOS
EDITOR DE DIBUJO: VISTAS
LOPE DE VEGA – Vida

derecho

Elaborar sentença criminal com base no relatório abaixo
Elaborar sentença criminal com base no relatório abaixo

economía

GUÍA PARA EL CULTIVO DE HONGOS PSILOCYBES
ASTM E1530 MÉTODO DE MEDIDA DO FLUXO DE CALOR CONTIDO
20 REGLAS PARA EL JUEGO DEL PODER

educación

VALORES, ACTITUDES HACIA EL APRENDIZAJE Y TRABAJO, TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES EN LA CULTURA UNIVERSITARIA - Estudio comparativo rumano-espanol
GUIA para la realización del PUZZLE DE ARONSON ALUMNOS de ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA (IG10)
Las cinco fuerzas de Porter - Competidores potenciales

geografía

INVESTIGACIONES DEL TERRENO
MÉTODOS MECANIZADOS
Cataluńa

gramática

ARTÍCULOS INDEFINIDOS
CURSO DE ESPAŃOL PARA PRINCIPIANTES
Morfología Flexiva - Morfología Léxica

computadoras

ProMOB
Creación de una plantilla rectangular con el ratón
Actividades de maqueta electronica - por zonas

historia

EL IMPERIO DE CARLOS V
LA HISTORIOGRAFÍA LIBERAL Y ROMANTICA
CONTEXTO HISTÓRICO DEL ARTE MUDÉJAR: FACTORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

literatura

LA RECONQUISTA
Tristán e Isolda - Richard Wagner (Leipzig 1813 - Venecia 1883)
El caso de Charles Dexter Ward - H. P. Lovecraft

mercadeo

CURSO DE TELEMARKETING ESTRATÉGIAS DE MARKETING
Tratamiento de ficheros cad de subcontratacion
Estructura plan de negocio

matemáticas

CONVERTIR UN AFN EN AFD

salud

APENDICITIS
ANEMIAS
ACCIDENTE OFIDICO

música

Avant-Garde, Free-Jazz New-Thing
Cool-Jazz
COMENTARIO DE TEXTO - Pensamiento musical del Barroco, Clasicismo y Siglo XIX

alimentos

Flan
Budín de Pan
Banana Frita

sociología

Genocide and Democide
Los árabes (los moros) en España
IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGIA RURAL PARA LA MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

deportes

Iniciación a la práctica del golf

ingeniería

Tutorial detalhado – Como gravar jogos de PS2 usando o Alcohol 120%
Funciones básicas del sistema AutoMapa
Alineación remota de la pantalla - Manual de Usuario

turismo

Almanachas - Almanacho turinys
LA RUINA DE LONDRES
PATRIMONIO ALIMENTARIO Y TURISMO sUNA AFIRMACIÓN DE LA IDENTIDAD?

Suedeza

kultur

Den grekiska antiken

olika

Har Session grunn til a frykte for kannibalisering ved etablering av Session Nettbutikk?
Akvariefiskar
Protein - proteinets energiinnehĹll

utbildning

Pedagogik i Organisation

installationer

Fysik
Buggsniffer
LOPPAN - Manual & Presentation

geografi

Sierra Leone
Colombia

historia

Europa på gränsen mellan gammalt och nytt
Svenskt namnskick i gangna tider
SLAKTBOK - Min mors släktingar

litteratur

Bokrecension
En liten sammanställning av noveller och kaserier

ledning

Spara pengar - Hur du gör för att kunna öva mycket utan att förlora en massa pengar
Programansvarig (Normer & värden)
SprievodnÁ sprÁva

marknadsföring

Direktmarknadsföringsutbildningens framtid pa Institutionen för Data- och Affärsvetenskap
Integritet och etnicitet - En undersökning om olika etniska gruppers syn pa personlig integritet i samband med direktmarknadsföring
Centrálne bankovníctvo - Emisná činnosť NBS a vývoj hotovostného obeživa

fiske

De viktigaste knoparna
Olika beten och tekniker
”SPINNFISKARENS KNUTAR”

recept

Choklad tiramisu
Quesadillas
Söt tomatsas

sociologi

FOKUSGRUPPSMÖTE – TEMA: INTEGRITET OCH ETNICITET
Integritet och etnicitet - En undersökning om olika etniska gruppers syn på personlig integritet i samband med direktmarknadsföring
Commander´s Of Genius

sport

Individuellt Styrketräningsprogram

teknik

Insprutningssystem – EFI
Hjälp - mina fönster immar igen - 18 fragor om imma
Lackera trätrappan

fysiska

Bestämning av densitet

Turca

elektrik

Kısa devre Akımlarının Hesabı
GÜNLÜK HAYAT
ASTRONOMİ ve İSLAMİ VAKİTLERİN HESABI

Ucraineana

харчування

ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТзОВ 'ПРОДУКТІВ СВІТ'

Будівництво

ФІЗИЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ
«Монолітне залізобетонне перекриття»
Визначення географічних й прямокутних координат на топографічній карті

косметика

Характеристика сучасного і перспективного напрямів моди в зачісках
Характеристика історичної епохи та обґрунтування вибору базової моделі зачіски

різний

Бакалаврська робота на тему: “Нові слова. Їх творення і функціонування в сучасній англійській мові.”
СУБОПТИМАЛЬНІ СХЕМИ ФІЛЬТРАЦІЇ В ІНЕРЦІАЛЬНО-СУПУТНИКОВИХ
1. Літературний і історичний огляд моделей, методів і інформаційних технологій прийняття рішення

право

Держава і право феодальної Франції
Держава і право Стародавньої Індії
ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

економіка

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ в УКРАЇНІ
РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ПОЛТАВЩИНІ
Моделювання роздільного обліку витрат на постійні та змінні у випадку багатофакторного виробництва

Освіта

ІНДИВІДУАЛІЗОВАНА ОЦІНКА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ ОКУЛОДИНАМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗОРОВОЇ АФЕРЕНТАЦІЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ПОРУШЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА НАВЧАННЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ

Фінанси

Метод бухгалтерського обліку
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

фізичний

Теорія відносності
ВИВЧЕННЯ ВІЛЬНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ В КОНТУРІ

географія

Дослідження особливостей використання геоінформаційних систем для удосконалення перевізного процесу на прикладі демо-версії програми ТМ-Карта

інформацію

Організація та планування виробництва потококонвеєрної лінії десяткового суматора з корекцією результата
Індивідуальне завдання для самостійної роботи по темі “Вивчення можливостей текстового процесора MS Word при створенні документів” з курсу “Інформатика та комп’ютерна техніка”
Використання стилів і шаблонів документів

історія

Культура України в період становлення радянської влади
Культура України в 30-х роках ХХ століття
Культура України кінця ХІХ початку ХХ століття

законодавство

КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 1
Цивільне право України
Опорний конспект з курсу “Конституційне право України”

управління

Áŕ÷aíí˙ điçačňęó iđaŕíłçŕöłéíis ęóëüňóđč çŕëłçíč÷íiai ňđŕíńďiđňó
Ňčďč iđaŕíłçŕöłéíis ęóëüňóđč: ńóňíłńňü, iöłíęŕ, ińiáëčaińňł óďđŕaëłíí˙
Đaçóëüňŕňč ęłëüęłńíiai ŕíŕëłçó iđaŕíłçŕöłéíis ęóëüňóđč çŕëłçíč÷íiai ňđŕíńďiđňó

маркетинг

Дослідження фінансового стану підприємства та ефективності реалізованої продукції на прикладі ТОВ «Тернопільський завод безалкогольних напоїв»
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТзОВ „ПРОДУКТІВ СВІТ”

математика

Ознака подібності трикутників за двома кутами
Ç íŕa÷ŕëüíiai äińëłäćaíí˙ ç aaiěaňđłs ó ńađaäiačůł DG ŇĹIĐĹĚŔ ÔŔËĹŃŔ
ВЕКТОРИ

Медицина

ІНФЕКЦІЇ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ
Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань
Підсумкове заняття з розділу „Нормальна мікрофлора організму людини. Вчення про інфекцію. Імунітет”

психологія

Теоретичні аспекти дослідження обдарованості у різних концептуальних підходах
Теоретичний огляд та аналіз проблем креативності та мотиваційно-особистісних рис особистостей
Обдарованість, як соціально-психологічний феномен

соціологія

МЕТОД АНАЛІЗУ ДОКУМЕНТІВ
ВИМІР У СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРАВА
Адміністративний примус у боротьбі з пияцтвом та попередження його серед неповнолітніх

політика

Політика як соціальне явище. Політична влада

техніка

Намагайтеся виконати всі завдання
Отличительные особенности DUCATI 749
VOLKSWAGEN LT-28

Електронний

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ МЕХАНІЗМУ ПІДЙОМУ ВАНТАЖОПІДЙОМНОГО КРАНА
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРОПРИВОДУ ЗА СИСТЕМОЮ “ЕЛЕКТРОМАШИННИЙ ПІДСИЛЮВАЧ-ДВИГУН ПОСТІЙНОГО СТРУМУ”
Автомат для зарядки аккумуляторных батарей

 

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved